بررسی محصول

سـرور Dell PowerEdge R530 ،یـک سـرور ۲ یونیـت بـا ابعـاد مناسـب اسـت کـه در عیـن خـوش قیمتـی، دارای امکانـات و مشـخصات بسـیار برجسـته میباشـد. ایـن سـرور بـرای دیتاسـنترها و اسـتفاده در شـرکتهای متوسـط و بـزرگ و بـرای امـوری همچـون مجازیسـازی سـاخته شـده اسـت. ایـن سـرور بـرای نگهـداری اطالعـات نرمافزارهـا و اتوماسـیونهای مالـی و اداری بسـیار مناسـب اسـت و باحجـم فضـای بسـیار زیـادی کـه بـرای نگهـداری اطالعـات در آن تعبیـه شـده اسـت، جهـت اسـتفاده بـه عنـوان سـرور پشـتیبان نیـز گزینـهای قابـل توجه اسـت.

از سایر امکانات این سرور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

• مناسب جهت استفاده در دیتاسنترها برای اموری مانند مجازیسازی و یا به عنوان سرورهای پشتیبان

• مناسـب جهـت اسـتفاده در شـرکتهای متوسـط و بـزرگ دارای نرمافزارهـای مالـی و اتوماسـیونهای اداری بـا حجـم اطالعـات سـنگین و بسـیار مهـم

• مناسب جهت استفاده در شرکتها و سازمانهایی با حجم اطالعات بسیار زیاد

• بهرهگیری از ۲ پردازنده همزمان v3 2600-E5 از سری Xeon از شرکت Intel

• بهرهگیری از قابلیت دسترسی از راه دور بسیار قوی و پیشرفته بر بستر اینترنت (iDrac)

• محافظت همه جانبه از اطالعات مهم بوسیله Controller Raid سخت افزاری قدرتمند

• بهرهگیری از دو منبع تغذیه همزمان با قدرت و کیفیت بسیار بالا

• دارای ۳ سال گارانتی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Dell PowerEdge R530”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *