فرم تکمیل اطلاعات

فرم تکمیل اطلاعات شرکت کنندگان پیش بینی جام جهانی ۲۰۱۸

نکات لازم :

تنها کسانی که نام آنها در لیست منتشر شده موجود است فرم زیر را پر کنند. یعنی تنها کسانی که برای آنها ایمیلی حاوی تکمیل فرم اطلاعات آمده است.

توجه داشته باشید، تنها با نامی که در مسابقه پیش بینی شرکت کرده اید فرم زیر را تکمیل نمائید ( نام و نام خانوادگی و ایمیل شما باید یکسان باشد )

با تکمیل فرم زیر شما در قرعه کشی شرکت می کنید و کسانی که نام و نام خانوادگی آنها مغایرت داشته باشد از شرکت در قرعه کشی حذف می شوند.