سری لپ تاپ های Inspiron

اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3567CPU  Intel Core i5 7200U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  3MBRAM 6GB-DDR-4H.D.D 1TBSCREEN  15.6 اینچ از
2,659,000تومان 2,499,000تومان
 اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3558CPU  Intel Core i3 5015U 2.0 GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Nvidia
1,899,000تومان 1,879,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3168CPU  Intel Celeron N3060 2.1 GHzCACH  2MBRAM  2GBstorege  32GBSCREEN  11.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Intel HDVRAM  –باتري  2Cellوزن 1.36سيستم
1,759,000تومان 1,650,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3168CPU  Intel Celeron N3060 2.1 GHzCACH  2MBRAM  2GBstorege  32GBSCREEN  11.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Intel HDVRAM  –باتري  2Cellوزن 1.36سيستم
1,759,000تومان 1,650,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3552CPU  Intel Celeron N3060 2.1 GHzCACH  2MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Intel HDVRAM  –باتري  4Cellوزن  2.2سيستم
1,259,000تومان 1,090,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 7566CPU Intel Core i7 6700HQ 2.60 GHz UP TO 3.50
7,599,000تومان 7,499,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  4MBRAM  16GBH.D.D  2TBSCREEN  15.6 اینچ
3,800,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3552CPU  Intel Celeron N3050 2.1 GHzCACH  2MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Intel HDVRAM  –باتري  4Cellوزن  2.2سيستم
1,259,000تومان 1,079,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 7559CPU Intel Core i7 6700HQ 2.60 GHz UP TO 3.50
5,399,000تومان 5,089,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3558CPU Intel Core i5 5200U 2.2 GHz UP TO
2,550,000تومان 2,449,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ
2,529,000تومان 2,420,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU   Intel Core i5 6200U 2.3 ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
2,629,000تومان 2,559,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  16GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,690,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  16GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,690,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  16GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  4MBRAM  16GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3558CPU Intel Core i5 5200U 2.2 GHz UP TO
2,270,000تومان 2,099,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,549,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,549,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,040,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ
2,509,000تومان 2,420,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
2,559,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
2,559,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,420,000تومان
 اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3558CPU  Intel Core i3 5005U 2.0 GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Intel
1,490,000تومان 1,470,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3157CPU Intel Celeron N3050 1.60 GHz up to 2.16
مدل دستگاه : Inspiron 5558 پردازنده مرکزی : Intel Core i7 5500U حافظه
مدل دستگاه : Inspiron 5459 پردازنده مرکزی : Intel Core i7 6200U
اطلاعات مشخصاتمدل Dell Inspiron  5459CPU Intel Core i5 6200U 2.2GHz~2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D 500GBSCREEN 14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
مدل دستگاه : Inspiron 5559 وزن : 2.3 کیلو گرم پردازنده مرکزی : Core
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.50 GHz ~ 3.10GHzCACH  4MBRAM  16GBH.D.D  240SSDSCREEN  15.6 اینچ
4,199,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3162CPU Dual Core N3050CACH  2MBRAM  2GBH.D.D  32SSDSCREEN 11.6 اینچVGA  INTEL HD GRAPHICSVRAM –باتري 3CELLوزن 900gسيستم عامل WIN10iدرايو نوري  –رنگ قرمز
1,090,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3542CPU  Intel 2957UCACH  2MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ از نوع WXGA+HD LEDVGA Intel HDVRAM  –باتري  4Cellوزن  2.2سيستم عامل  Win10Iدرايو نوري  DVDRWرنگ سیاه
1,200,000تومان
 اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 5559CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  15.6 اینچ
3,200,000تومان 3,040,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Inspiron 3543CPU  Intel Core i5 5200U 2.2 GHz ~ 2.7GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  15.6 اینچ از
2,050,000تومان

سری لپ تاپ های Vostro

اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5468CPU  Intel Core i7 7500U 2.70 GHz ~ 3.50GHzCACH   4MB Smart
4,699,000تومان 4,359,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D  240SSDSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
3,639,900تومان 3,539,900تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D  240SSDSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  240SSDSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXFA+HD
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
3,190,000تومان 3,090,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  8GBH.D.D  240SSDSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i7 6500U 2.5 GHz ~ 3.1GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D  1TBSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD
اطلاعات مشخصاتمدل  Dell Vostro 5459CPU  Intel Core i5 6200U 2.3 GHz ~ 2.8GHzCACH  3MBRAM  4GBH.D.D  500GBSCREEN  14.1 اینچ از نوع WXGA+HD

سری لپ تاپ های Latitude

اطلاعات مشخصاتمدل Dell Latitude E7240CPU Intel Core i7 4600U 2.1~3.30GHzCACH  4MBRAM  8GBH.D.D 128SSDSCREEN 12/5″ FHD TouchVGA INTEL HDVRAM –باتري 4cellوزن 1kgسيستم عامل  win
4,900,000تومان
اطلاعات مشخصاتمدل Dell Latitude E5550CPU  Intel Core i7 5600 5600U2.6~3.2GHzCACH  4MB  SmartCacheRAM  8GBH.D.D   1TBSCREEN 15.6″WXGA+HD LED  1366×768VGA  INTEL HDVRAM  –باتري  4Cellوزن 2Kgسيستم
4,999,000تومان
پورت های Dell Latitude Eport Plus :1x Display / video –
800,000تومان