Bangkok

خودروهای هوشمند متصل به اینترنت یا خودرو های خودران ، نشست ITU در بانکوک

[wp-svg-icons icon="quill" wrap="span"] خودروهای هوشمند متصل به اینترنت و خودروی خودران بخشی از کلمه های کلیدی ای هستند که در نشست «آی تی یو» یا دنیای تله کام در بانکوک است. قصد داریم سری به محل نشست اعضای ITU بزنیم که درباره جدیدترین فناوری ها می گویند: «این وسایل نقلیه برای ساده و راحت کردن، ایمنی و...