camping

خانه های چوبی پیش ساخته (Log House laminated)

[wp-svg-icons icon="quill" wrap="span"] این روزها با گذشت زمان و تسریع روند پیشرفت بشر ، همگام با این موضوع ساختمان سازی و روش های پیشبرد ساخت متفاوت شده است بطوری که با استفاده از ابزار های موجود می توان به سرعت سازه ای مستحکم و مناسب در برابر بلایای طبیعی ایجاد نمود. در سال های اخیر...