sardar-azmon

 

 

.

 

روزشمار تا جام جهانی ۲۰۱۸

در پیش بینی جام جهانی ۲۰۱۸ شرکت کنید ، شما می توانید ۳ بازی تیم ملی فوتبال ایران را پیش بینی کنید تا هدیه بگیرید.

هر ایمیل فقط یکبار مجاز به شرکت در پیش بینی می باشد.

هر کاربر می تواند در سه پیش بینی (ایران – مراکش) (ایران – اسپانیا) (ایران – پرتغال) شرکت کند.

مهلت شرکت در این پیش بینی تمام شده است…

درصد آراء

  • برد ایران
  • برد مراکش
  • مساوی
بازی ایران - مراکش جام جهانی 2018

بازی ۱

ایران – مراکش

تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ —— ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

ساعت : ۲۱:۳۰ به وقت ایران

نام ورزشگاه : کرستوفسکی (سن تپرزبورگ)

ظرفیت ورزشگاه : ۶۸ هزار نفر

ورزشگاه کرستوفسکی سن پترزبورگ

بازی ۲

ایران – اسپانیا

تاریخ : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ —— ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸

ساعت : ۲۲:۳۰ به وقت ایران

نام ورزشگاه : کازان

ظرفیت ورزشگاه : ۴۵ هزار نفر

ورزشگاه کازان - اسپانیا ایران

درصد آراء

  • برد ایران
  • برد اسپانیا
  • مساوی

مهلت شرکت در این پیش بینی تمام شده است…

مهلت شرکت در این پیش بینی تمام شده است…

درصد آراء

  • برد ایران
  • برد پرتغال
  • مساوی
بازی ایران پرتغال جام جهانی 2018

بازی ۳

ایران – پرتغال

تاریخ : ۰۴ تیر ۱۳۹۷ —— ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸

ساعت : ۲۱:۳۰ به وقت ایران

نام ورزشگاه : موردوویا (شهر سارانسک)

ظرفیت ورزشگاه : ۴۵ هزار نفری

در پیش بینی جام جهانی ۲۰۱۸ شرکت کنید ، شما می توانید ۳ بازی تیم ملی فوتبال ایران را پیش بینی کنید تا هدیه بگیرید.

هر ایمیل فقط یکبار مجاز به شرکت در پیش بینی می باشد.

هر کاربر می تواند در سه پیش بینی (ایران – مراکش) (ایران – اسپانیا) (ایران – پرتغال) شرکت کند.